Kilka słów o MODZIE ODBLASKOWEJ

„Moda na odblask” to coraz bardziej popularne w naszym społeczeństwie hasło. Możemy je coraz częściej słyszeć w propagowanych przez media audycjach, informacjach i artykułach na temat noszenia odblasków. Świadomość potrzeby stosowania w warunkach ograniczonej widoczności różnego rodzaju dodatków czy elementów odblaskowych nie tylko przez dzieci, ale również innych użytkowników dróg, zaczyna powoli wzrastać. Coraz większa liczba osób przejawia zainteresowanie problemami bezpiecznego poruszania się po drogach i kieruje swoją uwagę na produkty ostrzegawcze, które mogłyby być w tym pomocne. Różnego rodzaju akcje, dotyczące poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach, prowadzone na terenie całej Polski przy udziale licznych tzw. sponsorów bezpieczeństwa oraz niektórych mediów, zdają się potwierdzać to zjawisko.

Jeszcze do niedawna noszenie elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym obowiązywało tylko dzieci do lat 15-tu ale jak widać wzrost świadomości społecznej w kwestii dobrej widoczność każdej osoby będącej na drodze (nie tylko dziecka) znalazła swoje odzwierciedlenie w nowych przepisach. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadza bowiem do art. 11 ustęp 4a zgodnie z którym –„Pieszy ( już nie tylko dziecko do lat 15-stu) poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,…”

DLACZEGO ODBLASKI?

Z jednego bardzo istotnego powodu: Być widzianym to być bezpiecznym na drodze!

Im wcześniej kierujący dostrzeże pieszego lub rowerzystę na drodze, tym bezpieczniej dostosuje swój styl jazdy do jego wyprzedzenia lub wyminięcia.

Nośmy więc elementy odblaskowe nie tylko dlatego że tak stanowi przepis, tak dyktuje moda ale przede wszystkim dlatego, że tak nakazuje zdrowy rozsądek!