Odzież ostrzegawcza

Zgodnie przepisami Kodeksu Pracy art. 237.7 &1 pracodawca zatrudniając pracowników w warunkach niebezpiecznych, w dzień, czy w nocy, ma obowiązek wyposażyć każdego z nich, nieodpłatnie, w odpowiednie środki ochrony indywidualnej – w tym w odzież ochronną - zgodnie z polskimi normami.

W przeważającej większości przypadków będą to kamizelki odblaskowe mające zastosowanie przede wszystkim u osób których praca wiąże się z przebywaniem na drodze zarówno w dzień jak i w nocy.

Więcej:
Wychodząc na przeciw obowiązującym przepisom oferujemy odzież ostrzegawczą kategorii II, w tym:
- kamizelki odblaskowe koloru fluorescencyjny żółty lub pomarańczowy
- narzutki ostrzegawcze Kierowanie Ruchem
- płaszcz ostrzegawczy STOP dla osób przeprowadzających dzieci przez jezdnię

Wymienione produkty posiadają znak CE i wykonane są zgodnie z obowiązującą normą PN EN ISO 20471:2013-07.