Narzutka ostrzegawcza Kierowanie Ruchem

Narzutka ostrzegawcza

Narzutka ostrzegawcza - Kierowanie Ruchem

Przypominamy, że obowiązek stosowania narzutek ostrzegawczych został wprowadzony nowelizacją Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132 poz. 839) oraz w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132 poz. 840. Oferowane przez naszą firmę narzutki ostrzegawcze wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Posiadają też wymagany przepisami znak CE.