Odzież dla Stopka

Odzież dla STOPKA

Odzież dla Stopka to specjalny strój dla osób uprawnionych do wstrzymywania ruchu pojazdów w celu umożliwienia bezpiecznego przekroczenia jezdni dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Oferowane produkty wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132 poz. 839) oraz w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132 poz. 840).
Płaszcz STOP posiada wymagany prawem znak CE.

odziez ostrzegawcza