Tarcza ostrzegawcza znaku STOP

Tarcza stop

Tarcza ostrzegawcza STOP dla osób przeprowadzających dzieci przez jezdnię

Przeznaczenie – służy do zatrzymywania pojazdów przez osoby uprawnione w celu wstrzymania ruchu pojazdów i umożliwienia bezpiecznego przekroczenia jezdni dzieciom. Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzenie MSWiA z dn. 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr 123 poz. 840)